Układy kart w pokerze czyli starszeństwo lub ręce pokerowe

poker układy kart

Starszeństwo czyli ręce kart w pokerze (układy od najsilniejszego do najsłabszego):

Poker Królewski (ang. Royal Flush)
Najwyższy z możliwych układ czyli Poker królewski: karty od 10 do Asa w kolorze pik

Poker (ang. Straight Flush)
Układ kolejno ułożonych kart w tym samym kolorze (innym niż pik). Asy mogą występować w jednej z dwóch sekwencji:

As-Król-Dama-Jopek-10 lub 5-4-3-2-As

Kareta (ang. Four Of A Kind)
Cztery jednakowe kart piąta dowolna karta;

np. As pik, As kier, As karo, As trefl, Dama pik

Full (ang. Full House)
Układ składający się z trzech kart tego samego rodzaju (Trójka) oraz jednej pary (dwie karty tego samego rodzaju);

np. Dama kier, Dama karo, Dama trefl, Jopek pik, Jopek karo

Kolor (ang. Flush)
Układ kart składający się z 5 kart tego samego koloru niezależnie od ich rodzaju;

np. As pik, Dama pik, 10 pik, 8 pik, 2 pik

Strit (ang. Straight)

Układ kolejno ułożonych kart niejednakowego koloru. Asy mogą występować w jednej z dwóch sekwencji:

As-Król-Dama-Jopek-10 lub 5-4-3-2-As

Trójka (ang. Three Of A Kind)
Układ zawierający trzy jednakowe karty np. 3 Damy plus dwie inne karty karty, które nie tworzą pary;

np. Jopek pik, Jopek trefl, Jopek karo, 9 karo, 3 trefl

Dwie pary (ang. Two Pairs)
Układ kart zawierający dwie pary jednakowej wartości plus piata inna karta, która różni się wartością od kart tworzących owe dwie pary;

np. Król karo, Król pik, 5 trefl, 5 karo, Dama kier

Para (ang. One Pair)
Układ zawierający dwie karty o tej samej wartości plus trzy inne karty, które nie tworzą z parą żadnych innych wyżej prezentowanych kombinacji;

np. Dama pik, Dama kier, 2 karo, 4 pik, 9 trefl